Navigation

България се включва в европейска кампания за повече жени в бордовете на публични дружества в Европа

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ:

Европейската асоциация на жените юристи България

се включва в европейска кампания за повече жени в бордовете на публични дружества в Европа

София, 9 юни 2015 г.

На 9 юни 2015 г. е стартът за България на мащабна кампания, насочена към включване на повече жени в бордовете на публични дружества в Европа. Инициативата е на Германската Асоциация на жените-юристи (djb) в рамките на проект „Европейските жени-акционерки настояват за равенство на половете“, финансиран от Европейската Комисия по програма Прогрес (wfd://5/3897).

Проектът включва посещения на над 100 общи събрания на публични дружества в 11 страни от Европа, сред които Франция, Германия, Ирландия, Италия, Испания, Белгия, Унгария и България.

Целта на посещенията на общи събрания е да се поиска от управителните органи на дружествата подробна информация относно представителството на жените в бордовете на компаниите и на ръководни позиции под тях. Посещенията се организират и осъществяват от жени-адвокати, които на място пред акционерите и борда да повдигнат критични въпроси относно възможностите за участие на жени в управлението дружествата. Инициативата се провежда под общото мото, че активните и ангажирани европейски жени са важни за Европа и настояват за равенство между половете. Подобни посещения от години се провеждат в Германия с нарастваща обществена подкрепа.

Проектът е обвързан и с предложението на Европейската комисия за Директива относно подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки. Директивата е една от значимите нови мерки за премахване на стъкления таван, който продължава да препречва достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия. С директивата се предлага законодателство, чиято цел е по-слабо представеният пол да заема 40 % от длъжностите с неизпълнителни правомощия в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова търговия, с изключение на малките и средните предприятия.

В България ще бъдат посещавани дружества, включени в SOFIX индекса. Първото посещение за България е на 09.06.2015 г. на „Адванс Терафонд“ АД, следват 8 други, сред които Първа инвестциионна банка, „Софарма“ АД, Централна корпоративна банка, „Монбат“АД и др.

За контакти:

Адв. Камелия Ангелова, Национален координатор на проект „Европейските жени-акционерки настояват за равенство на половете“ за България

Email:

»Download Press Release«