Navigation

Event in Bulgaria

Today we are glad to be a guest of our project partner EWLA Bulgaria in Sofia. We will discuss about gender balanced participation in corporate management in Europe and Bulgaria, together with Svetlana GANEVA, EWSDGE National Coordinator,  Ms. Ekaterina ZAHARIEVA, Minister of Justice of the Republic of Bulgaria, Prof. Dr. Angela KOLB – JANSSEN, Minister of Justice and Equality of Saxony-Anhalt, Prof. Jackie JONES, President of the European Women Lawyers Association, EWSDGE National Coordinator UK&Ireland and many more.

18.04.2016 „Радвам се, че съм част от семинара на тема „Балансирано участие на жените и мъжете в корпоративното управление в Европа и България“. Заедно с министъра на правосъдието на германската провинция Саксония-Анхалт проф. Ангела Колб-Янсен, се обединихме около мнението, че има още много какво да се направи, за да се постигне необходимият баланс между половете“. Това заяви днес министърът на правосъдието Екатерина Захариева по време на срещата-дискусия, посветена на балансираното участие на жените в управлението на компаниите. В нея взеха още участие  министърът на правосъдието и равенството на Саксония-Анхалт проф. Ангела    Колб-Янсен, представители на Европейската комисия, Европейската асоциация на жените-юристи.
В обръщението си към участниците правосъдният министър посочи още, че това правителство на България е първото, в което наистина има баланс при женското участие. „От 18 министри в кабинета, жените сме 8. В Парламента ни и на общинско ниво балансът все още не е постигнат. Смятам, че приетият от българския Парламент Закон за равнопоставеност на мъжете и жените през миналата седмица, е първата стъпка в правилната посока“, каза още министър Захариева и допълни, че изцяло подкрепя Директивата на ЕК от 2012 г. относно подобряване на равнопоставеността между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсовата търговия, и свързаните с това мерки.
„Поемам ангажимент, че всичко, което зависи от мен в тази посока ще бъде направено. Статистиката показва, че дружествата с 30% дами на мениджърски позиции могат да реализират до 6% по-високи резултати. Убедена съм, че с общи усилия всички трябва да работим в тази посока“, категорична бе Захариева.